Mooijong brochures

Mooijong brochures

Voor Mooijong huiswerkbegeleiding – training en coaching zijn informatieve brochures ontwikkeld,. Ieder hoofdstuk begint met een illustratie. Met het logo van Mooijong is een patroon voor de binnenkant cover ontwikkeld.  

Haagse Mobiliteitsagenda

Haagse Mobiliteitsagenda

In samenwerking met onderzoeksbureau Tabula Rasa hebben wij een brochure ontworpen voor de Gemeente Den Haag. Voor de illustraties is gebruik gemaakt van een 3D maquette met specifieke gebouwen die in Den Haag. Nadat de maquette op verschillende manieren in gefotografeerd (Susanne van der Kleij) hebben we deze verwerkt in 5 illustraties. De droombeeld- illustraties […]

Schrijfdans – MM Boldingh

Schrijfdans – MM Boldingh

Als invalkracht van een vakleerkracht op MM Boldingh in Den Haag verzorg ik de lessen Schrijfdans. Schrijfdans is een uitgewerkte methode in voorbereidende schrijfoefeningen en bewegingen voor kleuters en groep 3.                        

Afsluiting Kunstproject Avonturen in de Stofzuiger

Afsluiting Kunstproject Avonturen in de Stofzuiger

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van Groep 5a en 5b van OG Heldring in Den Haag een een compilatie filmpje gekeken hoe hun eigen onderzoeks- prentenboek tot stand is gekomen in 6 lessen. Heel fijn om de reacties van de kinderen te zien en te horen. Na afloop mochten ze hun eigen boek mee naar […]

TEDx Youth

TEDx Youth

Ontwerp voor de poster voor het TEDx Youth event januari 2015