Haagse Mobiliteitsagenda

In samenwerking met onderzoeksbureau Tabula Rasa hebben wij een brochure ontworpen voor de Gemeente Den Haag. Voor de illustraties is gebruik gemaakt van een 3D maquette met specifieke gebouwen die in Den Haag.

Nadat de maquette op verschillende manieren in gefotografeerd (Susanne van der Kleij) hebben we deze verwerkt in 5 illustraties. De droombeeld- illustraties zijn gebaseerd op de wensen van stadsbewoners.

Haagse Mobiliteitsagenda

Omslag boekje “In gesprek met de stad over de Haagse Mobiliteitsagenda”